Εξειδικευμένες Μέθοδοι

Ενδεικτικά παραθέτουμε λίγες από τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε.

Ανατάξεις χειροπρακτικής

Διορθωτικοί χειρισμοί των αρθρώσεων, που παράγουν έναν ανώδυνο αρθρικό ηχο και αφορούν όλες τις αρθρώσεις του σώματος, ιδιαίτερα όμως τις σπονδυλικές. Αυτοί οι χειρισμοί επαναφέρουν την σωστή λειτουργία και κίνηση των αρθρώσεων και συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία τουν νευρικού συστήματος.

Ανατάξεις χειροπρακτικής - Μεθοδος "Thompson Drop"

Παραλλαγή των κλασικών χειροπρακτικών ανατάξεων, που εκτελούνται με μηχανισμούς υποβοήθησης ειδικού κρεβατιού. Χρησιμοποιούνται μόνο στη σπονδυλική στήλη και σε περιπτώσεις όπου ο ασθενής εκδηλώνει υπερευαισθησία στις κλασικές ανατάξεις χειροπρακτικής.

Τεχνική Κάμψης - έλξης οσφυϊκής μοίρας (flexion-distraction technique)

Μέθοδος αποσυμπίεσης της σπονδυλικής στήλης. Επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικού κρεβατιού που διαθέτει μηχανισμό που κάμπτει και έλκει την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης του ασθενούς. Ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδος μετρίασης ισχιαλγιών που οφείλονται σε χρόνιες δισκοπάθειες/δισκοκήλες ή εκφύλιση των σπονδύλων.

Μαλάξεις/διατάσεις

Ειδικές μαλάξεις Μυοπεριτονιακής Απελευθέρωσης (Myofascial Release Technique, Active Release Technique), σε συνδυασμό με διατάσεις ιδιοδέκτριας νευρομυικής διευκόλυνσης (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) και τύπου AI (Active Isolated).

Τεχνική "Graston"

Τεχνική έντονης μάλαξης/τριβής των μυικών μεμβρανών αλλά και των τενόντων. Αποτελεσματική κατά των τενοντοπαθειών (τενοντίτιδα υπερακανθίου, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, πελματιαία απονευροσίτιδα κ.τ.λ.). Μέθοδος που χρησιμοποιείται ιδιαίτερα σε αθλητές.

Διαβάστε περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα για την τεχνική Graston

Εφαρμογή Kinesiotape

Πρόκειται για μια βαμβακερή, ελαστική, αυτοκόλλητη ταινία περίδεσης που ρυθμίζει τον μυϊκό τόνο και βοηθάει την μικροκυκλοφορία κάτω απο το δέρμα, επιταχύνοντας τη διαδικασία της επούλωσης. Η ταινία kinesiotape είναι υψηλής ποιότητας και μπορεί να παραμείνει κολλημένη για αρκετές ημέρες. Μέθοδος επίσης ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ αθλητών.

Διαβάστε περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα kinesiotape

Ασκήσεις ενδυνάμωσης

Εάν η πάθηση έχει επιφέρει μυϊκή ατροφία, τότε η χρήση ασκήσεων ενδυνάμωσης επιβάλλεται για τη σωστή λειτουργία μυών και αρθρώσεων. Υπάρχουν όμως και άλλες περιπτώσεις (ραχιαλγία και αυχεναλγία λόγω κακής στάσης, οσφυοϊσχιαλγία, τενοντοπάθεια, σκολιώση) όπου οι ασκήσεις μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά, τόσο στην επίλυση του προβλήματος, οσο και στην πρόληψη υποτροπής του στο μέλλον. Συνήθως πρόκειται για απλές ασκήσεις, που ο καθένας μπορεί να εκτελέσει στο σπίτι του και για τις οποίες δεν απαιτούνται ούτε ειδικά μηχανήματα, ούτε πολύς χρόνος.